Arama

Kategoriler

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Yayınevi : Seçkin Yayıncılık
Yazar Adı : Hasan Şimşek Ali Yıldırım
Kategori : Sosyal Bilimler  
Basım tarihi : 2006
Kağıt : 1. Hamur
Sayfa sayısı : 366
ISBN : 975 02 0007 1
Dil : Türkçe
Etiket fiyatı : 14.9 TL
Point Dağıtım'da   : 12.665TL
Sepete Ekle

Sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gittikçe artan oranda kabul görmeye başlayan nitel araştırma yöntemlerinin, ülkemizdeki araştırmacılara tanıtılması ve bu yöntemlerin çeşitli alanlardaki araştırmalara yapabileceği potansiyel katkısının tartışılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kitap, bir taraftan nitel araştırmanın temel özelliklerini ve çeşitli yöntemleri konusunda kavramsal bir temel oluşturmaya, diğer taraftan çeşitli araştırmalardan verilen örneklerle çok boyutlu ve karmaşık olan nitel araştırma sürecini anlaşılır hale getirmeye çalışmaktadır. Açık ve anlaşılır bir dille yazılmış, çeşitli tablo ve şekillerle zenginleştirilmiş olan bu kitap, hem lisans ve lisansüstü düzeydeki araştırma derslerinde, hem de sosyal bilimlerin tüm alanlarında araştırma yapan kişilerin, sık sık başvurabileceği bir kaynak olarak kullanılabilir.

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler

Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri

Nitel Araştırma Desenleri

Nitel Araştırma Süreci

Nitel Araştırmada Örneklem

Görüşme

Odak Grup Görüşmesi

Gözlem

Doküman İncelemesi

Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama

Nitel Veri Analizi

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenlik

Durum (Örnek Olay) Çalışması

Eylem Araştırması

Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilime ve Uygulamaya Katkısı

Kategorideki Diğer Kitaplar

Sosyoloji Nedir?

13 TL
11.05 TL
Sepete Ekle